Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.31.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-09-07 09:00:00

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 2 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla: 1. pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, 2. pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.  

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=19080351