Usługa ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 164/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-07-15 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na Usługę ekspercką w zakresie odbioru adaptacji książek pomocniczych i materiałów ćwiczeniowych w formie multimedialnej do lektur dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, uczęszczających do szkoły podstawowej.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2
do zapytania ofertowego, na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2021 r. do godziny 12.00.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Lista lektur
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy