Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych,dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych,wykonanych w systemie Braille’a (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.35.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00:00

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych

do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a
 (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących,
w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez zamawiającego z podziałem na 2 części

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore