Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 139 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.33.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-07-21 09:00:00

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore