Usługa doradców ds. personalnego rozwoju organizacji oraz doradców ds. rozwiązań zarządczych do realizacji działań szkoleniowo-doradczych

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.28.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00:00

Usługa doradców ds. personalnego rozwoju organizacji oraz doradców ds. rozwiązań zarządczych do realizacji działań szkoleniowo-doradczych w projekcie w oparciu o model doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore