załącznik nr 2 po modyfikacji

załącznik nr 2 po modyfikacji