Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.1

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.22.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2022-09-12 09:00:00

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie AA. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore