Redakcja i korekta tekstu, opracowanie graficzne, druk oraz przygotowanie wersji elektronicznej materiałów upowszechniających Zestawy edukacyjne dla pracowników systemu oświaty

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania unieważnione
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 86/WZ/2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2024-04-12 14:00:00

Przedmiotem zamówienia w ramach części I jest redakcja, korekta językowa, przygotowanie do druku, opracowanie graficzne, druk oraz transport materiałów do siedziby Zamawiającego a także przygotowanie wersji elektronicznej materiałów w formatach PDF (aktywny), w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA i dotyczy poniższych materiałów upowszechniających Zestawy edukacyjne (ZE):

  1. Broszury upowszechniające Zestawy edukacyjne
  2. Merytoryczna informacja dotycząca form doskonalenia zawodowego oferowanych w ramach projektu
  3. Merytoryczne publikacje/materiały na temat praktycznego wykorzystania Zestawów edukacyjnych dotyczące poszczególnych obszarów nauczania (bez usług: przygotowania do druku, druku oraz transportu do siedziby Zamawiającego)

W ramach części II jest redakcja, korekta językowa, opracowanie graficzne, przygotowanie wersji elektronicznej materiałów upowszechniających ZE w formatach PDF (aktywny), w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA i dotyczy poniższych materiałów upowszechniających ZE:

  1. Merytoryczne publikacje/materiały na temat praktycznego wykorzystania Zestawów edukacyjnych dotyczące poszczególnych obszarów nauczania
  2. Raport z wdrożenia Zestawów edukacyjnych.

Więcej informacji o zamówieniu znajduje się na jego stronie w Bazie Konkurencyjności.