Realizacja usługi, zapewnienia obsługi eksperckiej Centrum Koordynującego SCWEW.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 zł
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.6.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2023-04-17 09:00:00
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore