Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli wraz z redakcją merytoryczną oraz korektą techniczną w ramach projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wycenę proszę przesłać na załączonym formularzu, na adres e-mail: pdnibp@ore.edu.pl w terminie do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 9:00 wpisując w temacie wiadomości: „40 przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych”.

Więcej informacji w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania nr 1
  3. Formularz szacowania nr 2
  4. Formularz szacowania nr 3