Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule warsztatów pn. Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia online w formule warsztatów pn. Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

Poszukujemy specjalisty ds. nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole podstawowej.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 14.02.2024 do godz. 12.00. W temacie wiadomości proszę wpisać: Szacowanie – szkolenie: Zastosowanie kompetencji cyfrowych.