Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 5 382 000,00 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.25.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 ust.1
Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00:00

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym:  https://portal.smartpzp.pl/ore