Organizacja szkolenia przygotowującego specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (dalej jako „ORE”) z siedzibą Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 w działaniu 5.4. Tranzycja na rynek pracy zwraca się o wycenę kompleksowej usługi pn. „Organizacja szkolenia przygotowującego specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2023 – 2025”.

Wycenę proszę przesłać na adres e – mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl w terminie do dnia 02 października 2023 r. do godziny 13.00, wpisując w temacie wiadomości: „Szkolenie – Tranzycja na rynek pracy”.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Kasperska – Gochna tel. 22 345 37 00 wew. 425, tel. 22 345 37 73, e-mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl