Organizacja 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników systemu oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia na organizację 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników systemu oświaty.

W celu ustalenia wartości zamówienia wyżej wskazanej usługi, Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie (w poniższej tabeli) i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  dotyczącej realizacji ewentualnego zamówienia, w terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do godziny 14.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl.

Informacji związanych z niniejszym szacowaniem wartości zamówienia udziela Pani Anna Aleksandra Wesołowska pod numerem telefonu: 22 345 37 74