Opracowanie weryfikacji/recenzji i odbiór 9 (dziewięciu) programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branży elektroenergetycznej.

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.6.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert: 2022-05-04 10:00:00

tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej Pzp, na usługę społeczną (art. 359 pkt 2) prowadzoną w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na smart pzp. Pełny dostęp do dokumentacji pod linkiem:

https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=28021603