Opracowanie merytoryczne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.42.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-09-13 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore –