Opracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.

Wycenę proszę przesłać na załączonym poniżej formularzu, na adres e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl w terminie do 31 stycznia 2022 r. do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać: „Szacowanie wartości zamówienia – opracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich”.

Załączniki: