Opracowanie dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.8.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2023-04-19 09:00:00

Opracowanie dzieła w postaci recenzji z weryfikacji i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych zawodów w ramach branż : 1) Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (Branża CHM), 2) Technik leśnik (Branża LES), 3) Opiekun medyczny (Branża MED), 4) Technik ortopeda (Branża MED.), 5) Terapeuta zajęciowy (Branża MED.), 6) Krawiec (Branża MOD), 7) Technik przemysłu mody (Branża MOD), 8) Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (Branża MOD), 9) Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (Branża MOD), 10) Technik włókiennik (Branża MOD), 11) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (Branża PGF), 12) Technik procesów drukowania (Branża PGF), 13) Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (Branża ROL), 14) Pszczelarz (Branża ROL), 15) Technik pszczelarz (Branża ROL), 16) Technik rybactwa śródlądowego (Branża RYB), 17) Monter jachtów i łodzi (Branża TWO), 18) Technik budowy jednostek pływających (Branża TWO).

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore