Opracowanie 3 pakietów szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 30 000 zł
Numer sprawy: 250/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 30 000 zł
Termin składania ofert: 2021-10-12 23:59:00

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie dzieła – opracowanie 3 pakietów szkoleniowych (program + materiały szkoleniowe) do przeprowadzenia szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST). Na podstawie opracowanych programów zostaną zrealizowane szkolenia on-line z wykorzystaniem opracowanych materiałów szkoleniowych. Zakres szkoleń dotyczyć będzie: zarządzania edukacją zdalną oraz zarządzania kryzysowego. Poszukujemy autorów do opracowania ww. pakietów szkoleniowych DLA KADRY JST.

Ofertę należy złożyć w formie skanu Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2021 r. W tytule maila należy wpisać: PAKIET SZKOLENIOWY DLA KADRY JST.

Więcej informacji w załącznikach: