Opracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów SCWEW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 10 pakietów szkoleniowych dla kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów, mających stanowić wsparcie merytoryczne w ramach realizacji działań SCWEW.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: izabella.kaczynska@ore.edu.pl do 12.01.2022 r. W temacie wiadomości należy wpisać: Pakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW.

Więcej informacji w załącznikach: