Odbiór prototypów e-materiałów

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.2.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej Pzp, na usługę społeczną (art. 359 pkt 2) prowadzoną w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00:00

Odbiór   prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów: 1. Pracownik pomocniczy krawca; 2. Technik garbarz; 3. Technik masażysta; 4. Technik technologii szkła

Numer postępowania:        WA-ZUZP.2611.2.2022

 

Postępowanie prowadzone na https://portal.smartpzp.pl/ore