Odbiór 281 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.3.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00:00

Odbiór 281 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1) branża leśna (LES);2) branża mechaniczna (MEC);3) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);4) branża metalurgiczna (MTL);5) branża motoryzacyjna (MOT);6) branża ogrodnicza (OGR);7) branża opieki zdrowotnej (MED);8) branża poligraficzna (PGF);9) branża pomocy społecznej (SPO);10) branża przemysłu mody (MOD);11) branża rolno-hodowlana (ROL);12) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);13) branża spożywcza (SPC);14) branża teleinformatyczna (INF);15) branża transportu drogowego (TDR);16) branża transportu kolejowego (TKO);17) branża transportu lotniczego (TLO).

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore