Odbiór 279 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.2.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00:00

„Odbiór 279 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż: 1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża chemiczna (CHM); 5) branża drzewno-meblarska (DRM); 6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);7) branża elektroenergetyczna (ELE); 8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 10) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 11) branża handlowa (HAN); 12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 13) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) 14) branża rybacka (RYB); 15) branża transportu wodnego (TWO).”

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore