„Odbiór 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.9.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Termin składania ofert: 2023-05-22 10:00:00

 „Odbiór 223 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1)         branża audiowizualna (AUD);

2)         branża budowlana (BUD);

3)         branża ceramiczno-szklarska (CES);

4)         branża chemiczna (CHM);

5)         branża drzewno-meblarska (DRM);

6)         branża elektroenergetyczna (ELE)

7)         branża teleinformatyczna (INF);

8)         branża leśna (LES);

9)         branża mechaniczna (MEC);

10)       branża opieki zdrowotnej (MED);

11)       branża mechaniki precyzyjnej (MEP);

12)       branża przemysłu mody (MOD);

13)       branża motoryzacyjna (MOT);

14)       branża metalurgiczna (MTL);

15)       branża ogrodnicza (OGR);

16)       branża rolno-hodowlana (ROL);

17)       branża spożywcza (SPC);

18)       branża spedycyjno-logistyczna (SPL);

19)       branża pomocy społecznej (SPO);

20)       branża rybacka (RYB);

21)       branża transportu drogowego (TDR);

22)       branża transportu kolejowego (TKO);

23)       branża transportu lotniczego (TLO).”

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore