Najem długoterminowy 8 samochodów typu bus (furgon), 8 samochodów typu bus (brygadówka 7 os.) oraz oklejenie folią wylewną 16 samochodów typu bus”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: powyżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.33.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Termin składania ofert: 2022-11-07 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore