Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej 46a w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 5 350 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.59.2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2021-11-25 10:00:00

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej 46a w Warszawie

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore