Kompleksowa usługa skompletowania oraz dystrybucji pomocy dydaktycznych wytworzonych lub nabytych zgromadzonych w pudłach pn.: „Niezbędniki” w ilości 4100 sztuk w latach 2023-2025

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.10.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy PZP - przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2023-05-30 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore