Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.28.2020 Rozbudowanie gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” dostępnej na zintegrowanej platformie edukacyjnej o dodatkowy moduł edukacyjny związany z tematyką dziedzictwa kulturowego Jana Pawła II, a także przeprowadzenie testów, pilotażu i ewaluacji gry wraz z opracowaniem Poradnika z instrukcją gry.

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2020-05-11 10:00:00
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.28.2020
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro