Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 26.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie z tablicy strony głównej nieaktualnego ogłoszenia o publicznej prezentacji projektu, w związku z przejściem do dalszej fazy realizacji - po podpisaniu porozumienia o dofinansowaniu

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Zarządzenie MEN w sprawie włączenia KOWEZiU do ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 r. na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie w Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zarządzenie MEN o połączeniu

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że dokonał publicznej prezentacji założeń projektu pod tytułem „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” w dniu 19 grudnia 2018 roku o g. 12.00 w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28 w Warszawie. Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020  (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

 Protokół z publicznej prezentacji projektu_ORE_19.12.2018

AktualnościOpublikował: Agnieszka Brodowska
Publikacja dnia: 26.12.2018
Podpisał: Agnieszka Brodowska
Dokument z dnia: 04.12.2018
Dokument oglądany razy: 643 653