Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.110.2018 - Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Status konkursu: rozstrzygnięty;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2019-01-07 16:00:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA-ZUZP.2611.110.2018
Wartość konkursu: powyżej 144 000 euro

Informacja o udzielonych i nieudzielonych zamówieniach - dodano 12.07.2019 r.

Zawiadomienie o przyznaniu dodatkowej nagrody - dodano 07.05.2019 r.

Sprostowanie do zawiadomienia o identyfikacji i ocenie prac konkursowych - dodano 19.04.2019

Zawiadomienie o identyfikacji i ocenie prac konkursowych - dodano dnia 12.04.2019 r.

Unieważnienie wybranych przedmiotów nr 2 - dodano dnia 01.04.2019 r.

Unieważnienie wybranych przedmiotów nr 1 - dodano dnia 21.03.2019 r.

Zmiana treści ogłoszenia o konkursie nr 1 opublikowana w DzUUE - dodano dnia 14.03.2019 r.

Zmiana nr 4 i wyjaśnienia nr 1 treści Regulaminu - dodano dnia 12.03.2019 r.

Zmiana treści Regulaminu nr 3 - dodano dnia 25.02.2019 r.

Zmiana treści Regulaminu nr 2 - dodano dnia 15.02.2019 r.

Zmiana treści Regulaminu nr 1 - dodano dnia 28.01.2019 r.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w Dz.Urz.UE - dodano dnia 18.12.2018 r.

Regulamin Konkursu - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 1 – Wytyczne wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 1a – Wykaz obszarów przedmiotowych i przedmiotów, liczby nagrodzonych Prac Konkursowych oraz wymaganej liczby Scenariuszy zajęć/lekcji - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 1b – Arkusz oceny Prac Konkursowych dla Szkoły Ponadpodstawowej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 1c – Arkusz oceny Prac Konkursowych dla Szkoły Podstawowej i Edukacji Wczesnoszkolnej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 2a – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie – część A - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 2b – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie – część B - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Konkursu o spełnianiu wymagań dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika Konkursu o spełnianiu wymagań dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo – w przypadku składania Wniosków i Prac Konkursowych przez Uczestników Konkursu wspólnie - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 6 – Karta identyfikacyjna do Pracy Konkursowej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 8a – Strona tytułowa Pracy Konkursowej dla Szkoły Ponadpodstawowej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Załącznik nr 8b – Strona tytułowa Pracy Konkursowej dla Szkoły Podstawowej - dodano dnia 18.12.2018 r.

Opublikował: Patryk Morawczyński
Publikacja dnia: 18.12.2018 09:46
Publikacja ostatniej zmiany: 12.07.2019 11:13
Dokument oglądany razy: 3896