Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.41.2019 - Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Status konkursu: rozstrzygnięty;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2019-04-08 23:59:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA-ZUZP.2611.41.2019
Wartość konkursu: poniżej 144 000 euro