Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2019 13:29, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o udzielonych i nieudzielonych zamówieniach

WA-ZUZP.2611.41.2019 - Opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wybranych przedmiotów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Status konkursu: wpis archiwalny;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2019-04-08 23:59:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA-ZUZP.2611.41.2019
Wartość konkursu: poniżej 144 000 euro