Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP.261.67/2018 Konkurs na opracowanie koncepcji programów i scenariuszy zajęć / lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

Status konkursu: rozstrzygnięty;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2018-08-28 16:00:00
Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: WA.ZUZP.261.67/2018
Wartość konkursu: powyżej 144 000 euro

31.01.2019 - Informacja o udzielonych zamówieniach

23.11.2018 - Zawiadomienie o przyznaniu dodatkowych nagród

15.11.2018 - Unieważnienie wybranych przedmiotów

14.11.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 4

31.10.2018 - Zawiadomienie o identyfikacji i ocenie prac konkursowych

03.10.2018 - Wyjaśnienia treści Regulaminu nr 4

01.10.2018 - Wyjaśnienia treści Regulaminu nr 3

14.09.2018 - UNIEWAŻNIENIE WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW

12.09.2018 - Zmiana treści ogłoszenia nr 2

06.09.2018 - Aktualny Załącznik nr 1 - Wytyczne do tworzenia programów nauczania wraz z aneksem

06.09.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 3

22.08.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 2

21.08.2018 - Wyjaśnienia nr 2 treści Regulaminu

14.08.2018 - Wyjaśnienia nr 1 treści Regulaminu

14.08.2018 - Zmiana nr 1 treści ogłoszenia o konkursie

13.08.2018 - Ujednolicony Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna (aktualny)

13.08.2018 - Zmiana treści Regulaminu nr 1

09.08.2018 - Ogłoszenie o konkursie

09.08.2018 - Regulamin konkursu

09.08.2018 - Załącznik nr 1 - Wytyczne do tworzenia programów nauczania (nieaktualny)

09.08.2018 - Załącznik nr 1a - Wykaz

09.08.2018 - Załącznik nr 1b - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla edukacji wczesnoszkolnej i szkoły podstawowej

09.08.2018 - Załącznik nr 1c - Arkusz oceny koncepcji i scenariusza dla wychowania przedszkolnego

09.08.2018 - Załącznik nr 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Część A)

09.08.2018 - Załącznik nr 2a - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Część B)

09.08.2018 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie dla prowadzących działalność gospodarczą

09.08.2018 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie dla nieprowadzących działalności gospodarczej

09.08.2018 - Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo

09.08.2018 - Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna (nieaktualny)

09.08.2018 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy

09.08.2018 - Załącznik nr 8 - Strona tytułowa Pracy Konkursowej

Opublikował: Patryk Morawczyński
Publikacja dnia: 09.08.2018 16:19
Publikacja ostatniej zmiany: 31.01.2019 15:41
Dokument oglądany razy: 3442