Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP/261/29/2018 Autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji - Partnerstwo. Etap 3

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-12 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP/261/29/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro