Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP/261/41/2018 Autorzy suplementów do dyplomów i kwalifikacji – „Partnerstwo. Etap 3” [II postępowanie]

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-27 11:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP/261/41/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro