Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA.ZUZP/261/30/2018 Organizacja sześciu dwudniowych spotkań w Warszawie

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-23 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA.ZUZP/261/30/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro