Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/40/2018, Ścieżki rozwoju zawodowego oraz rekomendacje do planów i programów nauczania – Partnerstwo. Etap 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-24 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/40/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro