Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/26/2018 Produkcja 6 filmów, które będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-04-16 09:30:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/26/2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro