Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

15/ORE/US/2018 Organizacja 7 spotkań

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-03-14 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 15/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro