Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

4d/ORE/US/2018 Recenzenci kryteriów weryfikacji PPKZ Etap 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-03-22 14:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 4d/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: poniżej 750 000