Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

4/ORE/US/2018 Autorzy i recenzenci - PPKZ - etap. 2

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-02-12 10:00:00
Tryb zamówienia: usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 4/ORE/US/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro