Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

196/ORE/US/UE/2017 Autorzy i recenzenci kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-11-27 10:00:00
Tryb zamówienia: USŁUGA SPOŁECZNA
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 196/ORE/US/UE/2017
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro