Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

195 ORE/US/2017 Autorzy uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-11-24 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 195 ORE/US/2017
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro