Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

193/ORE/US/2017 Organizacja 39 seminariów wdrożeniowych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-11-27 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 193/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro