Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

201/ORE/US/2017 Autor programu szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-12-13 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 201/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro

08.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu

11.12.2017 Informacja o zmianie sposobu i terminu składania ofert

Pod rygorem nieważności ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy przesłać na adres email: zzp@ore.edu.pl do dnia 13.12.2017 r. do godziny 08.00. wpisując w tytule wiadomości Oferta na autora programu szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.

14.12.2017 Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

15.12.2017 Sprostowanie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych

Opublikował: Agnieszka Cichocka-Marston
Publikacja dnia: 08.12.2017 14:14
Publikacja ostatniej zmiany: 15.12.2017 10:50
Dokument oglądany razy: 1932