Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

174/ORE/PN/UE/2017 PRZYGOTOWANIE (PRODUKCJA) 40 MATERIAŁÓW FILMOWYCH

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-09-18 12:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 174/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro