Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

187a/ORE/US/2017 Organizacja 5 seminariów branżowych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-11-08 09:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 187a/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: Powyżej 750 000 euro