Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

191/ORE/PN/UE/2017 Druk, konfekcjonowanie i dystrybucja 8 rodzajó zestawów

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-10-24 12:00:00
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 191/ORE/PN/UE/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro