Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

42/ORE/US/2017 Przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w ramach projektu Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-04-19 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługi społeczne
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 42/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro