Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

43/ORE/US/2017 Organizacja seminariów, spotkań, sieci współpracy, szkoleń, spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2017-05-23 10:00:00
Tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 43/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: Poniżej 750 000 euro