Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

127/ORE/US/2017 Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym ogólnopolskiego seminarium w projekcie Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-11 10:00:00
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 127/ORE/US/2017
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro